Download bestand
 Copy to Commandline
afbeelding commandolinelKlik op Copy to Commandline.
Klik daarna met rechter muisknop op de commandoregels van AutoCAD.
Kies Paste.

Klik nu met rechter muisknop op de commandoregels van AutoCAD en kies voor Paste.