Kies Oefening       Sluit het menu.


1.1 Het geheim van de smid

1.2 Commando\'s activeren m.b.v. afkortingen

1.3 Getalinvoer

1.4 Hulp via internet

1.5 Een punt in plaats van een getal

1.6 Systeemvariabele

1.7 Systeemvariabele

1.8 Snelkoppelingen

1.9 Commando- en puntinvoer

1.10 Getalinvoer m.b.v. rekenfuncties

1.11 Commando\'s activeren m.b.v. afkortingen

1.12 Input history mode

2.1 Opslaan

2.2 Meerdere vensters op het scherm

2.3 Slepen en kopiëren

2.4 Close all

3.1 Tekeningbeheer

3.2 Terugvinden van tekeningen m.b.v. tekeningbeheer

3.3 Terugvinden tekening m.b.v. tekeningbeheer

3.4 Tekeningbeheer; support file search path

3.5 Tekeningbeheer

3.6 Tekeningbeheer; plotten

4.0 Positioneren met behulp van coördinaten

4.1 Puntbepaling m.b.v. Ortho en Polar

4.2 Puntbepaling m.b.v. relatieve (pool)coördinaten

4.3 Puntbepaling m.b.v. vangpunten.

4.4 Puntbepaling m.b.v. poolcoördinaten

4.5 Puntbepaling m.b.v. vangpunten

4.6 Puntbepaling m.b.v. vangpunt midpoint

4.7 Puntbepaling m.b.v. raster en vangfuncties

4.8 Puntbepaling m.b.v. Snap & Grid

5.1 Puntbepaling m.b.v. Osnap & Otrack

5.2 Positioneren

5.3 Positioneren m.b.v. een raster

5.4 Positioneren m.b.v. Osnap & Otrack

5.5 Positioneren m.b.v. Polar & Otrack

6.1 Toevoegen van constructielijnen

6.2 Toevoegen van een polylijn

6.3 Eigenschappen van een tekeningselement instellen

6.4 Toevoegen m.b.v. een multilijn

6.5 Toevoegen m.b.v. bogen

6.6 Toevoegen m.b.v. cirkels

6.7 Toevoegen m.b.v. elipsen

6.8 Toevoegen m.b.v. cirkels & lijnen

6.9 Toevoegen m.b.v. lijnen & bogen

6.10 Toevoegen van tekst

7.1 Tabel

7.3 Tabel; datalink

7.4 Tabel; onderhoek

7.5 Mtext en Field

8.1 Veranderen van tekening­elementen; fillet

8.2 Veranderen van tekeningelementen

8.3 Veranderen van tekeningelementen

8.4 Veranderen; fillet en chamfer

8.5 Veranderen

8.6 Veranderen

8.7 Veranderen

9.1 Grafische manupulaties

9.2 Array

9.3 Grafische manipulaties; offset

9.4 Array

9.5 Polar Array

9.6 Grafische transformaties; Mirror

9.7 Grafische transformaties; Align

9.8 Grafische transformaties; Stretch

9.9 Grafische transformaties; Grips

9.10 Grafische transformaties; Scale

9.11 Grafische transformaties; Offset en Trim

9.12 Grafische transformaties; offset

10.1 Hatch

10.2 Structuur en Notaties

10.3 Structuur en Notaties; Lagen en Arcering

10.4 Structuur en Notaties; Bemating

10.5 Structuur en Notaties; Bematingsstijl

11.0 Muur (.dwg bestand)

11.1 Printen vanuit de modelruimte (annotative scale)

11.2 Printen vanuit de layout

11.3 Printen vanuit de layout

11.4 Printen vanuit de modelruimte

11.5 Printen vanuit de modelruimte

12.0 Muur (.dwg bestand)

12.1 Aanzichten en details

12.2 Aanzichten en details

13.1 Blokken aanmaken

13.2 Blokken; Insert

13.3 Blokken; Toolpalette

13.4 Blokken; Toolpalette

13.5 Wblock

13.6 Annotative Block

14.0 Resultaten vorige hoofdstuk (.dwg bestand)

14.1 Attribute

14.3 Blokken, Attributen, Toolpalette

14.4 Xref; Plattegrond

14.5 eXterne REFerentie

15.0 Parametrisch blok Theorie H 15 (.dwg bestand)

15.1 Dynamisch blok; vormvariant

15.2

16.1 Dynamisch blok

18.1 Isometrische projectie

Plotstijlen (.pdf)

    
AutoCAD LT 2021
deel1