Oefeningen
1.0 Template Hoofdstuk 1
1.0 Template Hoofdstuk 1
1.1 Nieuw project
1.2 Muren
1.3 Fundering en vloeren
1.4 Daken
1.5 boeiborden en goten
2.0 Begin van het prakticum H2 (zip bestand)
2.0 Begin van het prakticum H2 (zip bestand)
2.1 Binnenmuren
2.2 Trap
2.3 Reling
2.4 Uitsparing
3.0 Begin van het prakticum H3 (zip bestand)
3.0 Begin van het prakticum H3 (zip bestand)
3.1 Meubilair plaatsen
3.2 Virtuele foto
3.3 Virtuele rondleiding
3.4 Topologie
4.0 Begin van het prakticum H4 (zip bestand)
4.0 Begin van het prakticum H4 (zip bestand)
4.1 Bestektekening Deel 1
4.1 Bestektekening Deel 2
4.2 Ruimtelijsten
5.0 Begin van het prakticum H5 (zip bestand)
5.0 Begin van het prakticum H5 (zip bestand)
5.1 In place component: raam
6.0 Begin van het prakticum H6 (zip bestand)
6.0 Begin van het prakticum H6 (zip bestand)
27.1 Algemeen installatietechniek
28.2 Ventilatie
28.3 Verwarming
28.4 Afvoer en water
29.1 Elektra
7.0 Alle kaarten van het prakticum H7 (zip bestand)
7.0 Alle kaarten van het prakticum H7 (zip bestand)
8.1 2D Tekenen: Toevoegen Oefening 1
11.0 Templates: Cursus Views / stramien (zip bestand)
11.0 Templates: Cursus Views / stramien (zip bestand)
12.1 Houten balken (vluchthok)
12.3 Kolommen en balken (schommel)
16.3 Wanden (kalkzandsteenblokken)
18.0 Vloeren: Voorbereiding / families (zip bestand)
20.0 Daken: Voorbereiding / families (zip bestand)
30.0 Indeling/Tekst volgens NL-SFB en Stabu
22.0 Puntenwolk (zip bestand)
24.0 Begin van les over Ruimtes
24.0 Begin van les over Ruimtes
27.0 Templates installatietechniek
27.0 Templates installatietechniek
34.0 Template verbouwen
34.0 Template verbouwen
42.0 Templates
42.0 Templates